Prezentacje rekrutacyjne
Profesjonalny Doradca Ubezpieczeniowy

Dwie prezentacje wspomagające działania HR, pokazujące różne aspekty zawodu agenta ubezpieczeniowego oraz korzyści z podjęcia współpracy z PZU.

Obie prezentacje, zrealizowane dla dwóch wiodących spółek Grupy: PZU SA i PZU Życie SA, należą również do projektu Rebranding PZU.