e-learning

Wybrane projekty e-learningowe.
Różnorodność Biologiczna Polski

Różnorodność Biologiczna Polski
Program multimedialny

Obszerny edukacyjny program multimedialny wspomagający nauczanie w szkołach średnich i wyższych.