Prezentacja POSTV PZU
Prezentacja POSTV

Telewizja w miejscu sprzedaży skierowana jest do oczekujących klientów odwiedzających placówkę PZU. Jej niespieszny timing buduje atmosferę spokoju i komfortu, w przeciwieństwie do większości reklam. Dzięki atrakcyjnej formie i ścisłemu dopasowaniu do kontekstu POSTV wpływa na zwiększanie sprzedaży i budowę pozytywnego wizerunku nowoczesnej marki.

Prezentacja POSTV dla PZU jest spójna z materiałami BTL opracowanymi w większości przez agencję Walk Creative, z którą współpracowaliśmy przy tym projekcie. To zresztą jeden z wielu przykładów udanego outsourcingu przez agencję sieciową.