Modernizacja Sieci Telefonicznej
Prezentacja eventowa

Nowoczesna w środkach wyrazu korporacyjna prezentacja eventowa, podsumowująca złożone przedsięwzięcie: modernizację sieci telefonicznej. W założeniach prezentacja miała nie tylko pokazać historię projektu, sukcesy i korzyści, ale też odzwierciedlać innowacyjny charakter przedsięwzięcia.

Do uzyskania tego efektu wykorzystano kompozycje ikonograficzne tworzące mapę w przestrzeni 3D. Każdy wątek to zamknięta kompozycja tekstów i symboli, płynnie przechodząca w następną. Zmiana kamery i przejście przez całą mapę uzmysławia ogrom przedsięwzięcia. Proste, ładne, „całkiem sexy” – jak podsumował Klient.

Specyfikacje

  • Technologia: Adobe Flash, Stage 3D, Greensock, programy graficzne